Сертифікація


.


Нормативно-правові акти та інші документи, що регулюють процес атестації, сертифікації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти (вступили в дію з 01.03.2019 по 01.03.2020 )
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання проведення сертифікації 2020» від 26.12.2019 № 1634.

 «…Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України «Про освіту» та пункту 40 Положення успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.
       Згідно зі статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» кваліфікаційна категорія присвоюється за результатами атестації, що проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550. 
        Таким чином, механізм присвоєння кваліфікаційної категорії для вчителів (в частині строків проведення засідань атестаційних комісій у ході чергової атестації, подання документів для проведення позачергової атестації, видачі атестаційного листа тощо) залишається незмінним.
        Водночас, рекомендуємо вчителям, чергова атестація яких не завершується у 2020 році, невідкладно подати заяви про позачергову атестацію, атестаційним комісіям - приймати зазначені заяви, проводити засідання у встановлені законодавством строки та присвоїти вчителям наступну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію.                   Привертаємо увагу до того, що успішне проходження вчителем процедури сертифікації (підтверджене відповідним сертифікатом) є достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння вчителеві наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь- яких заходів, пов'язаних із вивченням діяльності такого вчителя.»

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації» від 19.02.2020 № 113. …«Педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження, що виконується працівником на цій посаді. …
    Доплата за успішне проходження сертифікації здійснюється протягом строку дії сертифіката.

… Для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році, строк дії сертифіката становить три роки — з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2022 р. …
     У разі переходу вчителя початкових класів, який успішно пройшов сертифікацію, з одного закладу освіти до іншого на посаду вчителя початкових класів або вчителя іншої спеціальності, за ним зберігається право на встановлення доплати за успішне проходження сертифікації до кінця строку дії сертифіката. … 
       Виплата щомісячної доплати за успішне проходження сертифікації здійснюється за рахунок та в межах освітньої субвенції, передбаченої місцевим бюджетам Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів.»


Немає коментарів:

Дописати коментар